ติดต่อออนไลน์  

q a

   

สพฐ. ตรวจราชการ สพม. 13 จังหวัดตรัง และโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล จังหวัดกระบี่

Details

สพฐ. ตรวจราชการ สพม. 13 จังหวัดตรัง และโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล จังหวัดกระบี่ : นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน และนางสาวจุฑามาศ ชีวิตโสภณ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงพื้นที่ตรวจราชการ ติดตามผลการดำเนินงานตามภารกิจ ยุทธศาสตร์ และนโยบายเร่งด่วนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบที่ 2 โดยมี นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 พร้อมด้วยบุคลากรของสำนักงานฯ ให้การต้อนรับและรายงานข้อมูล เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมศรีตรัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

DSC 7402  DSC 7411

DSC 7399  DSC 7415

DSC 7416  DSC 7423

DSC 7426  DSC 7436

DSC 7437  DSC 7450

 

หลังจากนั้น เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2563 คณะผู้ตรวจราชการลงพื้นที่ตรวจราชการและติดตามการดำเนินงานการจัดตั้งศูนย์บริหารงานการพัฒนาศักยภาพบุคคล    เพื่อความเป็นเลิศ (HCEC) โดยมี นายสมศักดิ์ ณ ถลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล คณะครู และบุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมประสานใจ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่

 DSC 7457  DSC 7458

DSC 7460  DSC 7463

DSC 7467  DSC 7468

DSC 7473  DSC 7477

DSC 7479  DSC 7483

DSC 7485  DSC 7491

DSC 7494  DSC 7496

DSC 7498  DSC 7500

 

DSC 7407

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น