ติดต่อออนไลน์  

q a

   

การติดตาม ตรวจเยี่ยมและประเมินผลการใช้งานอินเทอร์เน็ตโรงเรียนในสังกัด สพม.13

Details

การติดตาม ตรวจเยี่ยมและประเมินผลการใช้งานอินเทอร์เน็ตโรงเรียนในสังกัด สพม.13 :นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 มอบหมายให้ นายพีรพล  จริงจิตร  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 พร้อมด้วยคณะทำงาน ติดตาม ตรวจเยี่ยมและประเมินผลการใช้งานอินเทอร์เน็ตโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ตามโครงการเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต โดยกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการที่ 6 ปีงบประมาณ 2563  ระหว่างวันที่ 11 – 27 สิงหาคม 2563  ณ โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่  โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์  โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา  โรงเรียนน้ำผุด  โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์  โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์  โรงเรียนคันธพิทยาคาร  โรงเรียนในเตาพิทยาคม  โรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง  โรงเรียนบางดีวิทยาคม  โรงเรียนคลองพนสฤษดิ์พิทยา  โรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์  โรงเรียนหนองทะเลวิทยา  โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม  โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์  โรงเรียนคลองหินพิทยาคม

DSC 0001  DSC 0002

DSC 0021  DSC 0022

DSC 0031  DSC 0032

DSC 0041  DSC 0042

DSC 0051  DSC 0052

DSC 0061  DSC 0071

DSC 0081  DSC 0091

DSC 0092  DSC 0111

DSC 0121  DSC 0122

DSC 0131ิิDSC 0132

DSC 0141

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น