ติดต่อออนไลน์  

q a

   

การจัดพิธีบวงสรวงและจัดตั้งศาลพระภูมิ

Details

การจัดพิธีบวงสรวงและจัดตั้งศาลพระภูมิ : วันที่ 22 กันยายน 2563 นายธัชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นายกรุณพล พราหมเภทย์ นายสมมาตร์ สุวรณทวี นายพีรพล จิตรจริง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ร่วมจัดพิธีบวงสรวงและจัดตั้งศาลพระภูมิ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

DSC 0041  DSC 0066

DSC 0124  DSC 0087

DSC 0100  DSC 0104

DSC 0284  DSC 0322

DSC 0224  DSC 0194

DSC 0175  DSC 0169

DSC 0182  DSC 0437

DSC 0443  DSC 0147

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น