ติดต่อออนไลน์  

q a

   

วางหรีดและเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ

Details

วางหรีดและเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ : วันที่ 22 กันยายน 2563 นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายกรุณพล พราหมเภทย์ นายสมมาตร์ สุวรรณทวี นายพีรพล จริงจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ร่วมวางหรีดและเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพคุณพ่อพิน ชัยเพชร บิดานางสุภา นิลลออ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ณ วัดหัวเขา ตำบลนาหมื่นศรี อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง

102300  102303

342707  342709

342712  102294

 

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น