ติดต่อออนไลน์  

q a

   

การประชุมสัมมนาเสริมสร้างศักยภาพข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจำ เพื่อการพัฒนาคุณภาพอย่างยั่งยืน

Details

การประชุมสัมมนาเสริมสร้างศักยภาพข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจำ เพื่อการพัฒนาคุณภาพอย่างยั่งยืน :        นายลือชัย  เจริญทรัพย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง  เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาเสริมสร้างศักยภาพข้าราชการครู  บุคลากรทางการศึกษา              และลูกจ้างประจำ  เพื่อการพัฒนาคุณภาพอย่างยั่งยืน  พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรและให้โอวาทแก่ผู้เกษียณอายุราชการ  โดยมี นายธัชชเวชว์  จันทร์สุขศรี            ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13  เป็นผู้กล่าวรายงาน  นายกรุณพล  พราหมเภทย์ และนายพีรพล  จริงจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 90 คน และครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เข้าร่วมประชุม  เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563  ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

                   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 จัดการประชุมสัมมนาเสริมสร้างศักยภาพข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจำ เพื่อการพัฒนาคุณภาพอย่างยั่งยืน และจัดให้มีกิจกรรมเชิดชูเกียรติข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจำ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นเกียรติแก่  ผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  พร้อมทั้งเชิญวิทยากร นายแพทย์ตุลกานต์  มักคุ้น จากโรงพยาบาลตรัง  มาบรรยายให้ความรู้ เรื่อง กิน อยู่ อย่างไร ให้สุขภาพดี

DSC 8649  DSC 8651

DSC 8653  DSC 8652

DSC 8661  DSC 8690

DSC 8692  DSC 8693

DSC 8582  DSC 8705

DSC 8725  DSC 8729

DSC 8733  DSC 8735

DSC 8738  DSC 8740

DSC 8742  DSC 8905

DSC 8912  DSC 8924

DSC 8930  DSC 8938

DSC 8946  DSC 0432

DSC 0434  DSC 0450

DSC 0453  DSC 0456

DSC 8905

 

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น