ติดต่อออนไลน์  

q a

   

สพม.13 ร่วมเคารพศพ วางพวงหรีด และเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ บิดาของนางบาลินท์ เมืองพูล

Details

สพม. 13 ร่วมเคารพศพ วางพวงหรีด และเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ บิดาของนางบาลินท์ เมืองพูล  :  นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี          ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  นายกรุณพล พราหมเภทย์  และนายพีรพล จริงจิตร  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13  พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13  ร่วมเคารพศพ  วางพวงหรีด  และเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ  คุณพ่อเจริญ  ท้ามติ้น บิดาของนางบาลินท์  เมืองพูล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13  เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563    ณ วัดกะพังสุรินทร์ พระอารามหลวง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

DSC 9295  DSC 9306

DSC 9339  DSC 9307

DSC 9308  DSC 9310

DSC 9312  DSC 9301

DSC 9313  DSC 9318

DSC 9323  DSC 9330

DSC 9336  DSC 9331

 

 

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น