ติดต่อออนไลน์  

q a

   

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

Details

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล : วันที่ 5 ตุลาคม 2563 นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา   เขต  13 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลตามนโยบาย   “1  ตำบล      1 โรงเรียนคุณภาพ”  ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง เป็นการประชุมชี้แจงการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกล (โปรแกรม Zoom Conference) โดย ดร. ภูธร จันทะหงส์ ปุณยจรัสธำรง ผู้เชี่ยวชาญสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล  และแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล  ประจำปีงบประมาณ  2546-2557  และกรอบแนวทางการขอรับจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ 2565  โดย  นายเรืองชัย ช่วยจันทร์  ผู้ทรงคุณวุฒิ           และนางกรวิกา ฉินนานนท์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1  กลุ่มเป้าหมายคือ ผู้อำนวยการโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล และครูผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล จำนวน 26 โรง ๆ ละ 2 คน รวม 52 คน  

DSC 0015  DSC 0103

DSC 0102  DSC 0123

74539  74550

DSC 0031  DSC 0044

DSC 0055  DSC 0056

DSC 0081  DSC 0084

DSC 0089  DSC 0056

DSC 00014

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น