ติดต่อออนไลน์  

q a

   

วันคล้ายวันกำเนิดโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์

Details

วันคล้ายวันกำเนิดโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ : วันที่ 11 ตุลาคม 2563 นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา เนื่องในวันคล้ายวันกำเนิดโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ ณ โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ ตำบลทุ่งยาว อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยมีนายจุมพล ทวีตา ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ เป็นผู้กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อเป็นการรำลึกถึงประวัติความเป็นมาของโรงเรียนและเฉลิมฉลองในวาระสำคัญที่โรงเรียนครบรอบ 27 ปี และเป็นการแสดงออกถึงความกตัญูกตเวทิตา เคารพครู รู้รักสามัคคี มีสมานฉันท์ สานสัมพันธ์ พบปะสังสรรค์ ระหว่างครู ศิษย์เกา ครูปัจจุบัน นักเรียน ผู้ปกครองและองค์กรหลัก การจัดกิจกรรมครั้งนี้มีการมอบทุนการศึกษาให้นักเรียน เป็นจำนวน 70 ทุน โดยได้รับทุนจากห้างร้านต่าง ๆ ชุมชน ศิษย์เกา คณะครูจากโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์

352892  352894

352896  352918

352920  352908

352910  352903

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น