ติดต่อออนไลน์  

q a

   

น้ำท่วมโรงเรียนวังวิเศษ

Details

น้ำท่วมโรงเรียนวังวิเศษ : วันที่ 14 ตุลาคม 2563 นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  13  มอบหมาย  ให้นายสมมาตร์ สุวรรณทวี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 นายยงยุทธ ปูขาว ผู้อำนวยการโรงเรียนสภาราชินี 2 พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 มอบน้ำดื่มและให้กำลังใจผู้อำนวยการโรงเรียนวังวิเศษ ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน น้ำท่วมโรงเรียนวังวิเศษ

57069  57068

57074  57070

57077  57073

57071  57075

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น