ติดต่อออนไลน์  

q a

   

การประชุมข้าราชการและลูกจ้าง สพม. 13 ครั้งที่ 1/2563

Details

การประชุมข้าราชการและลูกจ้าง สพม. 13 ครั้งที่ 1/2563 :  นายธัชชเวชว์  จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เป็นประธานการประชุมข้าราชการและลูกจ้างของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ครั้งที่ 1/2563 เพื่อแจ้งข้อราชการและติดตามการดำเนินงานของแต่ละกลุ่มงาน โดยมี นายสมมาตร์ สุวรรณทวี  และนายพีรพล จริงจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 และบุคลากรของ    สำนักงานฯ เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมบางรัก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

DSC 9367  DSC 9360

DSC 9375  DSC 9388

DSC 9392  DSC 9400

DSC 9403  DSC 9416

DSC 9426  DSC 9431

DSC 9433  DSC 9437

DSC 9361  DSC 9362

DSC 9363  DSC 9364

DSC 9366  DSC 9377

DSC 9378  DSC 9379

DSC 9380  DSC 9381

DSC 9382  DSC 9383

DSC 9372

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น