ติดต่อออนไลน์  

q a

   

การประชุมชี้แจงและซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ในสังกัด สพม.13

Details

การประชุมชี้แจงและซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ในสังกัด สพม.13 : นายธัชชเวชว์  จันทร์สุขศรี  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เป็นประธานการประชุมชี้แจงและซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13  โดยมี ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13  แบ่งเป็น จังหวัดตรัง จำนวน 25 คน และจังหวัดกระบี่ 17 คน เข้าร่วมประชุม  เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563  ณ ห้องประชุมบางรัก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

DSC 0547  DSC 0596

DSC 0545  DSC 0549

DSC 0552  DSC 0553

DSC 0555  DSC 0558

DSC 0560  DSC 0561

DSC 0563  DSC 0566

DSC 0570  DSC 0572

DSC 0574  DSC 0576

DSC 0578  DSC 0580

DSC 0581  DSC 0583

DSC 0586  DSC 0599

DSC 0603  DSC 0655

DSC 0688  DSC 0702

DSC 0921  DSC 0923

DSC 0596 

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น