ติดต่อออนไลน์  

q a

   

การต้อนรับและแสดงความยินดีกับ นางมาตา แก้วเซ่ง ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13

Details

การต้อนรับและแสดงความยินดีกับ นางมาตา แก้วเซ่ง ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 : นายสมมาตร์ สุวรรณทวี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ให้การต้อนรับและกล่าวแสดงความยินดีกับ นางมาตา แก้วเซ่ง ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13  โดยมี นางชุลีกร ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 นายพีรพล จริงจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมแสดงความยินดีฯ เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563       ณ ห้องประชุมบางรัก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

DSC 1089  DSC 1090

DSC 1121  DSC 1160

DSC 1165  DSC 1186

DSC 1166  DSC 1171

DSC 1198  DSC 1199

DSC 1203  DSC 1205

DSC 1220  DSC 1231

DSC 1319  DSC 1322

DSC 1329  DSC 1334

 

                   หลังจากนั้น  นายธัชชเวชว์  จันทร์สุขศรี  ผู้อำนวยการสำนักงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13  ได้ให้การต้อนรับและแสดง   ความยินดีกับ นางมาตา แก้วเซ่ง  ณ ห้องทำงานรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

DSC 1343  DSC 1345

 

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น