ติดต่อออนไลน์  

q a

   

สพม. 13 ร่วมรดน้ำศพ วางพวงหรีด และสวดอภิธรรมศพ คุณพ่อคอง เพชรอินทร์

Details

สพม. 13 ร่วมรดน้ำศพ  วางพวงหรีด  และสวดอภิธรรมศพ  คุณพ่อคอง  เพชรอินทร์ :  นายธัชชเวชว์  จันทร์สุขศรี  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13  พร้อมด้วยบุคลากรของสำนักงานฯ ร่วมรดน้ำศพ คุณพ่อคอง  เพชรอินทร์ บิดาของนางศรธนวรรณ์  เจ้ยทองศรี นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13  เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2563  ณ วัดสิทธิชัยรังสรรค์ (วัดคลองเต็ง) อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

DSC 0025  DSC 0019

DSC 0095  DSC 0107

หลังจากนั้น  เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563  นายธัชชเวชว์  จันทร์สุขศรี  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13  พร้อมด้วย  นายสมมาตร์  สุวรรณทวี  นายพีรพล  จริงจิตร  และนางมาตา  แก้วเซ่ง  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13  และบุคลากรของสำนักงานฯ       วางพวงหรีดและเคารพศพ คุณพ่อคอง  เพชรอินทร์  และเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13  ร่วมเป็นเจ้าภาพ        สวดอภิธรรมศพ คุณพ่อคอง  เพชรอินทร์  ณ วัดสิทธิชัยรังสรรค์ (วัดคลองเต็ง) อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

DSC 1352  DSC 1354

DSC 1355  DSC 1357

DSC 1360  DSC 1362

DSC 0006  DSC 0009

DSC 0013  DSC 0014

DSC 0015  DSC 0016

DSC 0017  DSC 018

 

DSC 1362

 

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น