ติดต่อออนไลน์  

q a

   

การจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

Details

การจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมทักษิณา โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท ภูเก็ต (ป่าตอง) อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
          ซึ่งมีนายพีรพล จริงจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เป็นผู้กล่าวรายงานการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องและเชิญนายวัชรศักดิ์ สงค์ปาน ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย เป็นวิทยากรให้ความรู้ เรื่อง การบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา ต่อด้วยการนำเสนอผลการปฏิบัติงานของโรงเรียนในปีงบประมาณ 2563 ทั้ง 4 ด้าน โดยแยกเป็นสหวิทยาเขต และการเสนอผลการดำเนินงานของกลุ่มต่าง ๆ ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 และงานโครงการ/กิจกรรมที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ 2564

DSC 1532  DSC 1565

DSC 1674  DSC 1675

DSC 1679  DSC 1560

DSC 1555  DSC 1553

DSC 1570  DSC 1572

DSC 1549  DSC 1588

DSC 1593  DSC 1601

DSC 1618  DSC 1625

DSC 1636  DSC 1647

DSC 1650  DSC 1657

DSC 1663  DSC 1666

DSC 1670  DSC 1532

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น