ติดต่อออนไลน์  

q a

   

ศึกษาดูงานโรงเรียนสตรีภูเก็ต

Details

ศึกษาดูงาน : วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ผู้บริหารโรงเรียน ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศของโรงเรียนสตรีภูเก็ต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต  โดยมีนางสาวสุกัญญา นิ่มมโน รองผู้อำนวยการ ครูอาจารย์และบุคลากรโรงเรียนภูเก็ตต้อนรับคณะศึกษาดูงานและให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ ณ ห้องประชุมมะฮอกกานี โรงเรียนสตรีภูเก็ต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

DSC 1730  DSC 1705

DSC 1732  DSC 1748

DSC 1707  DSC 1718

DSC 1777  DSC 1779

DSC 1695  DSC 1735

DSC 1787  DSC 1822

DSC 1699  DSC 1833

DSC 1816

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น