รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการโดยใช้กระบวนการ PLC โรงเรียนพนมเบญจา

Details
Category: เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
Published on Tuesday, 27 November 2018 09:11
Written by watjana
Hits: 389

1092140006 20140818 111743

ชื่อ : รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการโดยใช้กระบวนการ  PLC โรงเรียนพนมเบญจา  อำเภอเขาพนม  จังหวัดกระบี่  ปีการศึกษา 2560

ผู้รายงาน : นางวิยะดา  บุญชัย   ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนพนมเบญจา

ปีการศึกษา : 2560


บทคัดย่อ