ติดต่อออนไลน์  

q a

   

รายงานการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ Reading amazed me! ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

Details

jittrai

ชื่อผลงาน                  รายงานการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ Reading amazed me!   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ชื่อผู้รายงาน               นายจิตรตรัย ชูหอยทอง

ตำแหน่ง                   ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ โรงเรียนนาโยงวิทยาคม  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13

ปีการศึกษา                2561

 

 

 

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น