ติดต่อออนไลน์  

q a

   

การศึกษาผลการบริหารจัดการ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ

Details

1092140224 20130715 160937

ชื่อผลงาน                  การศึกษาผลการบริหารจัดการ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Online สำหรับนักเรียนการศึกษาทางเลือก โรงเรียนวิเชียรมาตุ 3

ชื่อผู้รายงาน              นายวรกร  สุวรรณ์

ตำแหน่ง                  ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรมาตุ 3

ปีการศึกษา                2562

 
 

 

 - แผ่นพับงานวิจัย

 

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น