รายงานการประเมินโครงการพัฒนาบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ฯ

Details
Category: เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
Published on Monday, 19 August 2019 16:45
Written by watjana
Hits: 276

pang

ชื่อเรื่อง                รายงานการประเมินโครงการพัฒนาบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะจิตสาธารณะของนักเรียน

                            โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง  ปีการศึกษา 2561                     

ผู้รายงาน             นายเพลิง  ขุนชิต

ตำแหน่ง               รองผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่ประเมิน          ปีการศึกษา 2561

บทสรุป