ติดต่อออนไลน์  

q a

   

รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)) ผอ.อุไรวรรณ ทองเสน่ห์

Details

Uriwan

ชื่อเรื่อง                รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) โรงเรียนสามัคคีศึกษา

                            ปีการศึกษา 2561 - 2562                                      

ผู้รายงาน             นางสาวอุไรวรรณ ทองเสน่ห์

ตำแหน่ง               ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีศึกษา

ปีการศึกษา          2561 - 2562

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

บทสรุป

 

 

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น