ติดต่อออนไลน์  

q a

   

สหวิทยาเขตสังกัดสพม.13

ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ได้ประกาศจัดตั้งสหวิทยาเขต ลงวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2555 เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ภายในสหวิทยาเขตและสามารถใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างโรงเรียนภายในสหวิทยาเขต ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สหวิทยาเขตเบญจา-ปกาใส

Details

1. โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง
2. โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์
3. โรงเรียนเขาดินประชานุกูล
4. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗
5. โรงเรียนพนมเบญจา

สหวิทยาเขตมรกตอันดามัน

Details

1. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่
2. โรงเรียนคลองท่อมราษฎ์รังสรรค์
3. โรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์
4. โรงเรียนคลองพนสฤษดิ์พิทยา
5. โรงเรียนลันตาราชประชาอุทิศ
6. โรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์

สหวิทยาเขตขนาบน้ำ-ธารโบก

Details

1. โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์
2. โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล
3. โรงเรียนเมืองกระบี่
4. โรงเรียนหนองทะเลวิทยา
5. โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม
6. โรงเรียนคลองหินพิทยาคม

สหวิทยาวิทยาธรรม

Details

1. โรงเรียนห้วยยอด
2. โรงเรียนรัษฎา
3. โรงเรียนสามัคคีศึกษา
4. โรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง
5. โรงเรียนในเตาพิทยาคม
6. โรงเรียนบางดีวิทยาคม
7. โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์

สหวิทยาเขตปลันดา

Details

1. โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์
2. โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์
3. โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์
4. โรงเรียนคันธพิทยาคาร
5. โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2
6. โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม
7. โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น