งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

Details
Parent Category: E-Form
Category: กลุ่มบริหารงานบุคคล
Published on Monday, 18 December 2017 11:20
Written by ทนงศักดิ์
Hits: 1732
1. หนังสือขอลาออกจากราชการ 2.แบบคำร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
3.สัญญาจ้างพนักงานราชการ 4.สัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว