งานพัฒนาบุคลากร

Details
Parent Category: E-Form
Category: กลุ่มบริหารงานบุคคล
Published on Monday, 18 December 2017 11:21
Written by ทนงศักดิ์
Hits: 978

 

- แบบคำขอการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ..

 - แบบขออนุญาตไปสมัครสอบคัดเลือกเพื่อศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคปกติ ประเภท ข