ข้อมูลพื้นฐาน

รายละเอียด

ข้อมูลสารสนเทศ ปี 2556

ข้อมูลสารสนเทศ ปี 2557

ข้อมูลสารสนเทศ ปี 2558

ข้อมูลสารสนเทศ ปี 2559

ข้อมูลสารสนเทศ ปี 2560 (ณ วันที่ 10 มิ.ย.2560)

 

     รายละเอียดข้อมูลสามารถติดตามได้ ที่เวบไซต์กลุ่มนโยบายและแผน

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 96 ถ.พัทลุง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางลัดดาวรรณ  ชุณหพิมล และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น