โครงการพัฒนาวิชาชีพครูโดยเครือข่ายชุมชนโรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 เพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

Details
Category: ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) สพม.13
Published on Friday, 24 March 2017 15:46
Written by ทนงศักดิ์
Hits: 741