ติดต่อออนไลน์  

q a

   

กิจกรรมเดือนสิงหาคม

Details
  ติดตาม PLC  วิทยาเขตปลันดา  <ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม>
      

การอบรมความรู้ด้านการดำเนินการทางวินัย สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13  <ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม>

 

- การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพนักเรียนแกนนำยุวชนคนคุณธรรม  <ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม-จังหวัดตรัง>

 

- กิจกรรมเยาวชน "คนดีของแผ่นดิน"  ภายใต้ชื่อ เยาวชนไทยหัวใจ STRONG ประจำปี 2561  <ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม

 

- กิจกรรม  "สพม.13 เยี่ยมบ้านนักเรียน"  ครั้งที่ 2  ปีงบประมาณ 2561

     - สายที่ 1

      - สายที่ 2  <โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์> <โรงเรียนสภาราชินี 2> <โรงเรียนคันธพิทยาคาร> <โรงเรียนกันตังพิทยากร> <โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์>  

     - สายที่ 3

      - สายที่ 4  <โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์> <โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่> <โรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์> <โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง> <โรงเรียนเขาดินประชานุกูล

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น