มาตรฐานสำนักงาน

Details
Category: มาตรฐานสำนักงาน
Published on Monday, 24 September 2018 11:04
Written by ทนงศักดิ์
Hits: 1288

มาตรฐานสำนักงาน ประจำปี 2562

- รายละเอียดมาตรฐานสำนักงาน ปี 62

- คู่มือรายงานมาตรฐานสำนักงาน ปี 62

- ภาพรวมมาตรฐานสำนักงานเขตฯ

VDO มาตรฐานสำนักงาน ปี 62

- การรายงานในระบบ E-MES

- การติดตามและประเมิินผลตามมาตรฐาน

 

 

มาตรฐานสำนักงาน ประจำปี 2561

- คู่มือการรายงานมาตรฐานสำนักงาน

- วิดีโอภาพรวมการติดตามและประเมินผลมาตรฐานสำนักงาน 1

- วิดีโอภาพรวมการติดตามและประเมินผลมาตรฐานสำนักงาน 2

 

 

..