โรงเรียนนาโยงวิทยาคม รับการนิเทศติดตามการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา

Details
Category: ภาพข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
Published on Tuesday, 31 July 2018 11:08
Written by โรงเรียนนาโยงวิทยาคม
Hits: 394

โรงเรียนนาโยงวิทยาคม รับการนิเทศ ติดตามการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 

ในวันที่ 26  กรกฎาคม  2561  

                                     1
                                     2