กิจกรรมสัปดาห์คณิตศาสตร์ ร.ร.วังวิเศษ

Details
Category: ภาพข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
Published on Thursday, 09 August 2018 16:55
Written by โรงเรียนวังวิเศษ
Hits: 351

    กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โรงเรียนวังวิเศษ  ได้จัดกิจกรรม สัปดาห์คณิตศาสตร์ ประจำปี 2561 
ระหว่างวันที่  1-7 สิงหาคม 2561 ซึ่งกิจกรรมมีดังนี้

        1. เขียนเรียงความในหัวข้อ "คณิตศาสตร์กับชีวิตประจำวัน"
        2. วาดรูปนักวิทยาศาสตร์ในดวงใจ 
        3. สร้างสรรค์รูปภาพด้วยโปรแกรม GSP ในหัวข้อ "สวนสนุกคณิตศาสตร์"
        4. แข่งขันคิดเลขเร็ว
        5. แข่งขันซูโดกุ
        6. แข่งขัน A-math

 รวมภาพ1

รวมภาพ2