โรงเรียนห้วยยอดจัดค่ายนักเรียนแกนนำขับเคลื่อนปรัชญาพอเพียงและหลักนิติธรรม

Details
Category: ภาพข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
Published on Tuesday, 14 August 2018 13:14
Written by โรงเรียนห้วยยอด
Hits: 337

     วันที่ 11-12 สิงหาคม 2561 นายสาคร เย่าเฉื้อง ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานกิจกรรมค่ายนักเรียนแกนนำขับเคลื่อนปรัชญาพอเพียงและหลักนิติธรรม และค่ายการจัดการความสุขในบ้านดนตรีด้วยปรัชญาพอเพียงและหลักนิติธรรม ดำเนินการจัดค่ายโดยครูแกนนำ จำนวน 12 คน นักเรียนแกนนำ จำนวน 130 คน ณ โรงเรียนห้วยยอด จังหวัดตรัง >>>ภาพกิจกรรม<<<