โรงเรียนนาโยงวิทยาคม จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน

Details
Category: ภาพข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
Published on Wednesday, 02 January 2019 14:57
Written by โรงเรียนนาโยงวิทยาคม
Hits: 135

โรงเรียนนาโยงวิทยาคม จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียน
ในวันที่ 27  ธันวาคม  2561 
ณ ห้องสมุดโรงเรียนนาโยงวิทยาคม จังหวัดตรัง

1