โรงเรียนนาโยงวิทยาคม ร่วมงานวันครู คร้ังที่ 63

Details
Category: ภาพข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
Published on Friday, 18 January 2019 15:17
Written by โรงเรียนนาโยงวิทยาคม
Hits: 327

 

งานวันครู ครั้งที่ 63 (อำเภอนาโยง)
คุณธรรมนำครูไทย สร้างเด็กไทยหัวใจซื่อตรง
ในวันที่ 16 มกราคม  2562  ณ โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข จังหวัดตรัง

 

1

2