รางวัลการแข่งขันสารานุกรมระดับประเทศ

Details
Category: ภาพข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
Published on Wednesday, 30 January 2019 11:04
Written by โรงเรียนวังวิเศษ
Hits: 504

    ขอแสดงความยินดีกับ.... ทีมสารานุกรมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  โรงเรียนวังวิเศษ 
ได้เป็นตัวแทนของภาคใต้เข้าแข่งขันระดับประเทศ  ณ  วชิราวุธวิทยาลัย   กรุงเทพฯ 
เมื่อวันที่ 19 มกราคม  2562   ได้รับถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4  ระดับประเทศ 
พร้อมทุนการศึกษา  6,000 บาท  

รางวลระดบประเทศ เปดสารานกรม