ติดต่อออนไลน์  

q a

   

ค่ายแรมคืนลูกเสือ เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2561 โรงเรียนนาโยงวิทยาคม

Details

  การอยู่ค่ายแรมคืนลูกเสือ เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2561 
ในระหว่างวันที่ 8 -10 กุมภาพันธ์ 2562  
ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนนาโยงวิทยาคม อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง
โดยได้รับเกียรติจากนายสมปอง  ห่วงจริง  ผู้อำนวยการโรงเรียนคันธพิทยาคาร เป็นประธานในพิธีชุมนุมรอบกองไฟ

เปด

ฐาน2

เดนทางไกล

รอบกองไฟ

                                                                             

 

 

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น