ค่ายแรมคืนลูกเสือ เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2561 โรงเรียนนาโยงวิทยาคม

Details
Category: ภาพข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
Published on Friday, 15 February 2019 16:07
Written by โรงเรียนนาโยงวิทยาคม
Hits: 548

  การอยู่ค่ายแรมคืนลูกเสือ เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2561 
ในระหว่างวันที่ 8 -10 กุมภาพันธ์ 2562  
ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนนาโยงวิทยาคม อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง
โดยได้รับเกียรติจากนายสมปอง  ห่วงจริง  ผู้อำนวยการโรงเรียนคันธพิทยาคาร เป็นประธานในพิธีชุมนุมรอบกองไฟ

เปด

ฐาน2

เดนทางไกล

รอบกองไฟ