ติดต่อออนไลน์  

q a

   

ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1/2562

Details

  โรงเรียนวังวิเศษ จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  
ประจำภาคเรียนที่ 1/2562   ในวันที่  3 พฤษภาคม  2562    เพื่อปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ และประชุมผุ้ปกครอง
เพื่อแจ้งนโยบายการจัดการศึกษา  นำเสนอผลงานของโรงเรียน  และให้ผู้ปกครองพบปะกับครูที่ปรึกษา เพื่อ
รับทราบข้อมูล และการดูแลนักเรียนต่อไป

1

2

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น