ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1/2562

Details
Category: ภาพข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
Published on Sunday, 12 May 2019 14:16
Written by โรงเรียนวังวิเศษ
Hits: 400

  โรงเรียนวังวิเศษ จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  
ประจำภาคเรียนที่ 1/2562   ในวันที่  3 พฤษภาคม  2562    เพื่อปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ และประชุมผุ้ปกครอง
เพื่อแจ้งนโยบายการจัดการศึกษา  นำเสนอผลงานของโรงเรียน  และให้ผู้ปกครองพบปะกับครูที่ปรึกษา เพื่อ
รับทราบข้อมูล และการดูแลนักเรียนต่อไป

1

2