ติดต่อออนไลน์  

q a

   

ร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

Details

    นางสาวอมราพร  เชาวนาพันธุ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนวังวิเศษ พร้อมด้วย คณะครู และบุคลากรโรงเรียนวังวิเศษ  เข้าร่วม
พิธีเปิดกรวยถวายสักการะพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ   เนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  ณ  ศาลาประชาคม 
อำเภอวังวิเศษ   พร้อมทั้งรับชมการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย 

 

รวมภเษก1

 

รวมภเษก2

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น