การนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนของครูโรงเรียนคันธพิทยาคารตามโครงการ TFE (Teams For Education)

Details
Category: ภาพข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
Published on Thursday, 25 July 2019 14:30
Written by คันธพิทยาคาร
Hits: 554

วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 คณะกรรมการจากกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล    สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ได้มานิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอน แบบ Active Learning ตามโครงการ TFE (Teams For Education) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

6A7EE8A8 AA21 42BE 8DC6 6D8B1C93C8C7