สหวิทยาเขตวิทยาธรรมดำเนินงานโครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้เครือข่ายการมีส่วนร่วมสหวิทยาเขต กิจกรรมยกผลสัมฤทธิ์การทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

Details
Category: ภาพข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
Published on Wednesday, 11 September 2019 17:59
Written by โรงเรียนห้วยยอด
Hits: 394

วันที่ 10 กันยายน 2562 สหวิทยาเขตวิทยาธรรมดำเนินงานกิจกรรมยกผลสัมฤทธิ์การทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 350 คน วิทยากร โดย อาจารย์สุวคนธ์ อินป้อง (ครูเลดี้เก๋เก๋) ในโครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้เครือข่ายการมีส่วนร่วมสหวิทยาเขต  ณ ห้องประชุมอินทนิล 1 โรงเรียนห้วยยอด

วิทยากร โดย อาจารย์สุวคนธ์ อินป้อง (ครูเลดี้เก๋เก๋)

ประวัติโดยย่อ

• ประวัติการศึกษา

- ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) ภาษาอังกฤษ - ภาษาฝรั่งเศส คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- Diploma of Effective Presentation and Communication Skills DePaul University และ The University of Chicago จากประเทศสหรัฐอเมริกา

• ผลงานและศักยภาพทางวิชาการ

- นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยดีเด่น เข้ารับพระราชทานทุนภูมิพลอดุลยเดช

- นิสิตฝึกสอนดีเด่นของคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- พิธีกรงานฟุตบอลประเพณีของจุฬา-ธรรมศาสตร์ ปี 64

- ล่ามประจำทีมบาสเก็ตบอล ประเทศสหรัฐอเมริกา ในงานกีฬามหาวิทยาลัยโลก

- รางวัลชนะเลิศ “มิสไม้เรียวเกมส์” เชื่อมความสัมพันธ์ของคณะศึกษาศาสตร์และครุศาสตร์

- รางวัลชนะเลิศ แข่งขันพูดบทสนทนา สัปดาห์ฝรั่งเศส ณ มหาวิทยาลัยเซ็นต์จอห์น

- รางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง แสดงละครเรื่อง “หมีน้อย” ในเทศกาลภาพยนตร์กรุงเทพ <BANGKOK FILM FESTIVAL>

- ประธานเชียร์ของกีฬาสี คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- ประธานชมรม Golden – Zonta International Club ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- พิธีกร VTR ของฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ ในงานจุฬาฯวิชาการ

- วิทยากรและพิธีกรในการแนะแนวน้องเข้าสอบในระดับอุดมศึกษา ณ ค่ายเชียงใหม่

- หัวหน้าผู้นำแกนสันทนาการรับน้อง ของคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย• ประวัติการทำงานที่โดดเด่น

- 2553 – 2554 อดีตอาจารย์ประจำกลุ่มสาระภาษาอังกฤษ วิชาภาษาอังกฤษ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

- 2553 อดีตอาจารย์วิชาภาษาอังกฤษ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล

- วิทยากรบรรยายวิชาภาษาอังกฤษโครงการ Brand’s Summer Camp

- วิทยากรอบรมครูภาษาอังกฤษทั่วประเทศไทย โครงการ Educa Thailand

- วิทยากรอบรมครูเพื่อยกระดับการศึกษา ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

- อาจารย์พิเศษบรรยายนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศ อาทิ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นต้น

- วิทยากรอบรมพนักงานในเครือ Central Group , Eve AND Boy , บริษัทน้ำมันบางจากจำกัด เป็นต้น

- วิทยากรรับเชิญวิชาภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศสให้กับโรงเรียนมัธยมศึกษาหลายแห่งในเขต กรุงเทพมหานครและในเขตภูมิภาคทั่วประเทศ

- อาจารย์รับเชิญวิชาภาษาอังกฤษ / ภาษาฝรั่งเศส ให้กับค่ายจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- อาจารย์รับเชิญโครงการพี่จุฬาฯ เสริมทักษะเยาวชน “พี่จุฬาฯพาน้องติว”• ประวัติการทำงานพิธีกร

- พิธีกรรายการ Chris Delivery ช่วง English is all around ช่อง 5

- พิธีกรรายการส่งเสริมความรู้ทางภาษาอังกฤษ “ทัวร์ไม่กลัวฝรั่ง” โดยบริษัท JSL ช่อง ThaiPB

- พิธีกรรายการซีรีย์ “OutRoom ติวใสใสหัวใจว้าวุ่น” ช่อง 26, 70 TrueVisions

- พิธีกรรายการ “English Featuring” ช่อง 26, 70 TrueVisions

- พิธีกรรายการ ไปอังกฤษคิดถึงเจ๊ทางช่อง youtube channel