ติดต่อออนไลน์  

q a

   

เปิดบ้านวิชาการ โรงเรียนวังวิเศษ

Details

   โรงเรียนวังวิเศษ  จัดกิจกรรม เปิดบ้านวิชาการ " open house  สืบสานวัฒนธรรม  นวัตกรรมสร้างอาชีพ" 
ในวันอังคารที่ 18  กุมภาพันธ์  2563   ได้รับเกียรติจาก นายกรุณพล   พราหมเภทย์      รองผู้อำนวยการ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13  เป็นประธานในพิธี      โดยมีการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 
การแสดงผลงานของกลุ่มสาระฯ  
การจัดแข่งขันทักษะทุกกลุ่มสาระฯ  และมีการนำเสนอผลงานชุมนุม 
และได้เชิญน้อง ๆ จากโรงเรียนประถมศึกษา ในเครือข่าย  มาร่วมแข่งขัน และร่วมชมกิจกรรมต่าง ๆ 

อพ สพม.1

อพ สพม.2

อพ สพม.3
    

 

นายกรุณพล พราหมเภทย์

 รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น