เปิดบ้านวิชาการ โรงเรียนวังวิเศษ

Details
Category: ภาพข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
Published on Wednesday, 19 February 2020 10:08
Written by โรงเรียนวังวิเศษ
Hits: 192

   โรงเรียนวังวิเศษ  จัดกิจกรรม เปิดบ้านวิชาการ " open house  สืบสานวัฒนธรรม  นวัตกรรมสร้างอาชีพ" 
ในวันอังคารที่ 18  กุมภาพันธ์  2563   ได้รับเกียรติจาก นายกรุณพล   พราหมเภทย์      รองผู้อำนวยการ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13  เป็นประธานในพิธี      โดยมีการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 
การแสดงผลงานของกลุ่มสาระฯ  
การจัดแข่งขันทักษะทุกกลุ่มสาระฯ  และมีการนำเสนอผลงานชุมนุม 
และได้เชิญน้อง ๆ จากโรงเรียนประถมศึกษา ในเครือข่าย  มาร่วมแข่งขัน และร่วมชมกิจกรรมต่าง ๆ 

อพ สพม.1

อพ สพม.2

อพ สพม.3
    

 

นายกรุณพล พราหมเภทย์

 รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13