ติดต่อออนไลน์  

q a

   

กิจกรรมค่าย "ปลูกฝัน ผลิบาน สายธารกวีตรัง"

Details

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง และมูลนิธิธรรมกตัญญูไท่หนานไต้เทียนกง โดยจัดกิจกรรมค่าย "ปลูกฝัน ผลิบาน สายธารกวีตรัง" ให้กับนักเรียนระด้บชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อวัตถุประสงค์อนุรักษ์ ฟื้นฟู รักษาขนบธรรมประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัดตรัง ระหว่างวันที่ 5-6 ตุลาคม 2563 

001

002

003

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น