ติดต่อออนไลน์  

q a

   

ขอแสดงความยินดี รางวัลเหรียญเงิน การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

Details

ขอแสดงความยินดีรางวัลเหรียญเงิน การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาในภาคใต้ ประเภททีม สาขาชีวภาพ เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2563 จากสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  รายชื่อนักเรียนร่วมแข่งขัน

1.นางสาวจิรประภา รักคง 

2.นางสาวจิรัชญา เฉลิมชัยพันธุ์ 

3.นางสาวกุลกริยา พานิชกุล

ครูที่ปรึกษา   นางสาวภาวิณา หะเทศ

page01

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น