ติดต่อออนไลน์  

q a

   

โรงเรียนวังวิเศษประสบภัยน้ำท่วม

Details

  โรงเรียนวังวิเศษ  ประสบภัยน้ำท่วม ระหว่างวันที่  13-14  ตุลาคม  2563   และโรงเรียนได้ประกาศปิดเรียน จำนวน 1  วัน
ในวันที่ 14 ตุลาคม  2563  และเปิดโรงเรียนปกติวันที่ 15  ตุลาคม  2563  ซึ่งคุณครูและนักเรียน ได้ช่วยกันทำความสะอาด
ห้องเรียน อาคารเรียนต่าง ๆ ที่น้ำท่วม

    โรงเรียนวังวิเศษ  ต้องขอขอบคุณ
            - คุณกิจ   หลีกภัย  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง   นายสมเกียรติ จีนหมั้น สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดตรัง  ที่ได้มาติดตามสถานการณ์น้ำท่วม ร่วมให้กำลังใจและพูดคุยแนวทางการแก้ปัญหากับคณะครูและนักเรียน
โรงเรียนวังวิเศษ   
            - นายสมมาตร์ สุวรรณทวี รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13  
นายยงยุทธ ปูขาว ผู้อำนวยการโรงเรียนสภาราชินี 2  ประธานสหวิทยาเขตศรีตรัง และ นายชีระวิทย์ ธนวัฒน์กีรติ
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ ที่ร่วมเยี่ยม ติดตามสถานการณ์น้ำท่วม และให้กำลังใจ พร้อมทั้ง มอบน้ำดื่ม
แก่โรงเรียนวังวิเศษ

นำทวม1

นำทวม2

นำทวม3

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น