ติดต่อออนไลน์  

q a

   

ต้อนรับ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการ รร.วังวิเศษ

Details

          วันที่  19  ตุลาคม  2563  โรงเรียนวังวิเศษ  ได้จัดต้อนรับ นายนรินทร์   วัฒนบัญชา   ในโอกาส
รับตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนวังวิเศษ    คณะผู้บริหาร คณะครู จากโรงเรียนห้วยยอด  และผู้ติดตาม
ที่มาร่วมแสดงความยินดี ในการเข้ารับตำแหน่งใหม่  ณ  โรงเรียนวังวิเศษ

          ในนามของ คณะผู้บริหาร  คณะครู  นักเรียน และชุมชนเขาวิเศษ  ขอต้อนรับด้วยความยินดียิ่ง.....

 รองฯ1

รองฯ2

รองฯ3

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น