ติดต่อออนไลน์  

q a

   

งานกยศ.โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ผู้กู้ยืมและผู้ค้ำประกันลงลายมือชื่อในสัญญา

Details

วันที่ 30 ตุลาคม 2563 ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุมิตร สามห้วย งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.)โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง โดยนางอิสรินทร์ ยุรพันธ์ หัวหน้างานกยศ.กำหนดขั้นตอนการดำเนินการให้กู้ยืมเงินและจัดทำสัญญา โดยให้ผู้กู้ยืมและผู้ค้ำประกันลงลายมือชื่อในสัญญา ผู้กู้ยืมจำนวน 212 คน และผู้ปกครอง จำนวน 212 รวม ทั้งหมด 424 คน

page

 

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น