ติดต่อออนไลน์  

q a

   

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)ทางวิชาการ

Details

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 นำโดยรองผู้อำนวยการนวลจันทร์ ช่องดารากุล และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นำโดยรองศาสตราจารย์ดร.สินชัย กมลภิวงศ์ คณบดีภาควิชาคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมศาสตร์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)ทางวิชาการ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนการสอนและกิจกรรมสร้างสรรค์ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ ณ หอประชุมโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง

999998888

 

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น