ความเคลื่อนไหวการขอมีวิทยฐานะ

รายละเอียด

ระเบียบ หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติ icon new 2

       หลักเกณฑ์ตาม ว 20

       https://drive.google.com/file/d/0B5kmc9PuDUn_UE9zRUVnOUlfM1k/view?usp=sharing

       หลักเกณฑ์ตาม ว 21

       https://drive.google.com/file/d/0B5kmc9PuDUn_MEhKU2RZQzZpRDA/view?usp=sharing

      หลักเกณฑ์ตาม ว 22    

       https://drive.google.com/file/d/0B5kmc9PuDUn_dEhhOTVfMHk0RU0/view?usp=sharing

   +++รวม หลักเกณฑ์/หนังสือเวียน/กฎ/ระเบียบ จากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.)

 

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 96 ถ.พัทลุง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางลัดดาวรรณ  ชุณหพิมล และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น