ความเคลื่อนไหวการขอมีวิทยฐานะ

Details
Category: ความเคลื่อนไหวข้าราชการครู
Published on Tuesday, 24 November 2015 11:20
Written by ทนงศักดิ์
Hits: 9340

ระเบียบ หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติ icon new 2

       หลักเกณฑ์ตาม ว 20

       https://drive.google.com/file/d/0B5kmc9PuDUn_UE9zRUVnOUlfM1k/view?usp=sharing

       หลักเกณฑ์ตาม ว 21

       https://drive.google.com/file/d/0B5kmc9PuDUn_MEhKU2RZQzZpRDA/view?usp=sharing

      หลักเกณฑ์ตาม ว 22    

       https://drive.google.com/file/d/0B5kmc9PuDUn_dEhhOTVfMHk0RU0/view?usp=sharing

   +++รวม หลักเกณฑ์/หนังสือเวียน/กฎ/ระเบียบ จากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.)